#209

Exporting a Sdílení na vlastním webu

Každý soubor úspěšně importovaný do skladby Soundslice lze také exportovat jako soubor MusicXML nebo Guitar Pro 6 (GPX). (Pouze placené účty.)

Any file successfully imported into Soundslice can be exported as a MusicXML or Guitar Pro 6 (GPX) file. (Paid accounts only.)

Export skladby

Vložení skladby do Vaší stránky