Produkty Soundslice

#5

Projekt Soundslice má tři hlavní části:

  • eShop Soundslice, kde prodáváme video lekce a transkripce.
  • Soundslice Pro učitele, kde učitelé hudby vytvářejí interaktivní hodiny, které doplňují výuku pro své žáky.
  • Licenční politika Soundslice, v rámci které udělujeme licenci našim technologiím jiným společnostem.

Soundslice pro učitele.

Soundslice For Teachers
20 USD/měsíčně

Soundslice For Teachers umožňuje učiteli vytvářet webové lekce, kde jejich žáci mohou sledovat video, noty, tabulaturu a zcela si přizpůsobit techniku učení svému tempu, domácímu prostředí a jsou nezávislí na volném části svého učitele.

Náhled prostředí