Existuje mnoho standardizovyaných hudebních formátů souborů s notací a naším dlouhodobým cílem je být schopen je přečíst všechny. V současné době může Soundslice importovat tyto formáty:

There are many music notation file formats, and our long-term goal is to be able to read all of them. Currently Soundslice can import these formats:

Podporované formáty

  • MusicXML (Např. ze Sibelius, Finale, Band-in-a-Box atd.)
  • Guitar Pro 7 (.gp)
  • Guitar Pro 6 (.gpx)
  • Guitar Pro 5 (.gp5)
  • Guitar Pro 4 (.gp4)
  • Guitar Pro 3 (.gp3)
  • PowerTab (.ptb)
  • TuxGuitar (.tg)