Help 6 - Popis příkazů - Command reference

#321 Ve výstavbě

V této sekci si popíšu všechna tlačítka všech záložek panelu EDIT, ktrerý je v režimu editace na levé hraně obrazovky

Další panely příkazů

  • 6.1 Menu BAR II – Repetice, Prima a sekunda Volta
  • 6.2 Menu BAR III – Tempo, Triplet Feel, Uživatelské číslování taktů, Řízení skladby příkazy typu Da Capo, D.C. al Fine …
  • 6.4 Menu BAR IV – Direction – Další značky pro řízení toku skladby
BAR Menu

Levé boční menu BAR obsahuje položky v podobě ikon pro psaní notového zápisu ma úrovni práce s taktem při jeho přidávání, mazání, nastavení tóniny od každé nového taktu je možno změnit předznamenání, tempo a další vlastnosti další části skladby

Add bar (left)

Tlačítko pro přidání nového tektu vlevo od aktuálního taktu.

Add bar (right)

Tlačítko pro přidání nového tektu vpravo od aktuálního taktu. Pokud pohnete v režimu editace kurzorovou šipkou vpravo na podslední době nový takt se založí automaticky

Delete bar (right)

Příkaz smaže aktuální takt. všechny události v taktu včetně nakonec i samotný poslední tak je možno smazat pomocí klávesy Delete

Clef – Klíč

Příkaz umožňuje změnit Klíč notové osnovy od označeho taktu až do další změny klíče, respektive až do konce skladby. Pokud potřebujete změnit klíč uprostřed taktu je potřeba nejdříve označit notu od které tato změna proběhne

Je tak tedy možno vybírat mezi 4 klíči (zdroj: skripta KJJ základy hudební teorie str. 11:

  • Houslovým G klíč, kdy nota g1 je umístěna na druhou linku osnovy zespoda
  • Basovým klíčem F klíč, kdy nota f leží na čtvrté lince zespoda
  • Altový klíč alto zvaný někdy také violový a dále ještě tenorový tenor, kdy oba jsou C klíče, kdy střed grafického znaku označuje tón c1
Time signature – Metrum Rytmus skladby

Nastavení rytmu skladby v předznamenání Time signature

Poznámka: doporučuji si prostudovat kapitolu 1.5. ze Skript KJJ základy hudební teorie na straně 11