Help 5 - Klávesové zkratky (Shortcuts)

#317

Témata

po kliknutí na ikonu Shortcuts v nástrojové liště (Při editaci skladby) se Vám na pravé straně editoru zobrazí seznam dostupných klávesových zkratek .

Klávesové zkratky Vám umožňuji vysoce efektivní editaci skladeb s využitím klávesnice, bez nutnosti klikat na ikony v levých nástrojových panelech (modrých) editace.

Řada editorů má takový seznam zkratek (Shortcuts). Existují dvě základní cesty jak se na tyto dostupné zkratky dívat:

  1. Klikněte na ikonu nahoře v editoru. A dostanete již zmíněný panel zkratek na pravé straně obrazovky. Zde jsou zobrazeny všechny dostupné klávesové zkratky v logických skupinách.
  2. V panelu Edit přesuňte kurzor myši nad zvolenou akci a podržete dokud se nezobrazí bublina s popisem. Pokud zvolená akce má k dispozici zkratku, tak ji tam uvidíte. V našem příkladě je možno pro zápis tzv. tečkované noty použít při jejím označení přímo klávesu .

Změna přednastavení zkratek

Řada hudebníků již dlouhodbě pracuje se svým oblíbeným hudebním editorem ve svém preferované hudebním SW a může tak pro ně být náročné se soustavně přepínat mezi konvencemi v těchto programech a řešením zkratek v Soundslice. Pro některé z těchto jsme dali k dispozici přednastavení pro nejčastěji používané aplikace jako tzv. presety (přednastavení), které si může každý uživatel nastavit hned v první volbě panelu Shortcuts.

Zde v tzv. Drop-Down Menu si můžete vybrat jeden z Vámi preferovaných presetů (včetně těch které si vytvoříte sami). V době psaní této nápovědy jsou obecně dostupné tyto presety:

  • Like Finale™ Simple Entry
  • Like Guitar Pro™
  • Like Sibelius™ Notebook Entry
  • Soundslice default

Uživatelské nastavení klávesových zkratek

Pro vyspělé uživatele, kteří požadují vlastní kontrolu nad klávesovými zkratkami, je zde vedle comba pro výběr presetu (předvolby) definice zkratek volba Edit, která pro všechny uživatele s placeným přístupem do Soundslice, umožňuje v tomto editoru definovat vlastní presety klávesových zkratek:

zde jsem ve skupině Note entry (Vkládání not) pomocí kláves ⌥⇠ a ⌥⇢ jejich současným stiskem v poli pro zadání nové zkratky zadal novou hodnotu. Pozor z tohoto editačního pole je nutno odejít kliknutím myši a ne jak při prvních pokusech u mne např. klávesou TAB

Pokud použije již existující zkratku např. jako v tomto příkladě písmeno X zobrazí se vám tato chybová hláška X je již použité pro jinou zkratku - Přepnutí na X hlavičku noty, které způsobí, že místo označené noty se nota označí symbolem x pro přehrání tzv. mutované (tlumené) noty nebo akordu

Klávesové zkratky – skupiny

Samostatnou skupinou klávesových zkratek je Playback tedy (Přehrávání) zde je většinou jako v ostatních hudebních editorech defaultně nastavena jediná klávesa Spacebar tedy Mezerník, jejíž stisknutím se zahájí nebo přeruší přehrávání skladby, které je evivalentem stisknutí ikony. Následují tyto skupiny: