Soundslice datové API

#140

API

Nyní můžete využívat naše data API pro organizaci skladeb ve vašem účtě programátorským způsobem. Zde je kompletní dokumentace

Musíme upozornit že v originální englické dokumentaci API zatím používáme původní označení skladeb pojmeme scores noty pro tyto naše účely jsou oba pojmy shodné = zaměnitelné.

API EN original

You can use our data API to manage the slices in your account programmatically. Here’s the full documentation

Note: in January 2018, we changed our terminology from “scores” to “slices.” This API and its documentation still use the old term “score.” For our purposes here, the terms are interchangeable.

API klíč

Než začnete musíte mít API Key API klíč.

API Key mohou získat je platící Soundslice zákazníci tj. plán TEACHER a výše.

API klíč se skládá ze dvou vygenerovaných řetězců – Aplikační ID application ID a hesla password. Můžete i více API klíčů, Pokud uvažujete využití pro různé aplikace.

API endpoints

API je REST-based a využívá HTTP. Pro všechna API volání,

you’ll need to authenticate with your API key, using HTTP Basic Authentication. Musíte použít zabezpečené přihlášení s použitím open-source curl knihovny v Unixové příkazové řádce:

Zde je příklad:

curl -X GET -u 'my_app_id:my_password' https://www.soundslice.com/api/v1/scores/auld-lang-syne/

Jačko: Přizám, že je to pro mne hodně špaňelská vesnice a raději odkážu kolegy na originální dokumentaci zde: https://www.soundslice.com/help/data-api/