Jak v Lyrics vložit ve slabice mezeru po spojce?

#709

Občas potřebujete při psaní textů pod noty do jedné slabiky napsat předložku i další slovo třeba V lese napsat jako „v le“ – „se“

Vzhledem k tomu, že se klávesa [SPACE] tedy mezerník používá na přechod na další buňky je třeba použít ke vložení kombinaci kláves [ALT – SPACE]