Připomínky a návrhy na vylepšení

Připomínky ...
#485 Soundslice Připomínky

2020–02–16

  • Zadávání slov vázaných na noty pomocí klávesy w by bylo dobré i tak, že pomocí klávesy TAB resp. ALT-TAB bylo možno přecházet na další notu, kdy by se zachovalo i umístění řádku textu Line 1 – Line 8 pro psaní dalších slok pod stejnými notami . Nebo jiný vhodný posun bez nutnosti opouštět dialog, který by ale měl být i v menším okně aby procházené noty nezykrýval
  • Možnost kopírovat noty bez textů, jen melodii
  • Možná trochu barev pro označení, nástroje, not, nebo hlasů, podobně jako to mám např. Band-in-a-Box® nebo zpěvníky, pro zvýraznění, nebo nějaké signály, že začínají vokály, jiné hlasy ve stejné notové osnově a pod.
  • Odvození nebo naťukaní TEMPA když je skladba synchronizována s audiem