#210

Next Steps - Další kroky

Chcete vytvořit skladbu? Vytvořte si účet zdarma.


Chcete sdílet své skladby se studenty nebo spoluhráči? Podívejte se na naše cenové plány.


Chcete se něco naučit? Podívejte se na oficiální kanál Soundslice, kde pravidelně přidáváme nové hudební nápady a transkripce – zdarma. Pak se podívejte na naši knihovnu lekcí.


Chcete vložit tuto úžasnou technologii do vašeho vlastního vzdělávacího portálu na webu? Naučte se více o licencích.


Want to create slices? Create a free account.


Want to share your slices with students or bandmates? See our plans.


Want to learn something? Check out the official Soundslice channel, where we post new musical ideas and transcriptions regularly — for free. Then check out our library of lessons.


Want to embed this amazing technology in your own music-education site? Learn about licensing.