#207

Offline mod - Režim Offline

Ve webových prohlížečích, které ji podporují, můžete ukládat skladby pro použití v režimu offline. To znamená, že se k nim můžete vrátit i bez připojení k internetu. Další informace o této funkci naleznete zde . Níže je demo video:

In web browsers that support it, you can save slices for offline usage. This means you can come back to them even without an Internet connection. Read more about this feature here . Here’s a video demo: