#206

Fretboard a Keyboard

Na vizualizaci hmatníku strunného nástroje nebo klaviatury, jsem již celkem zvyklý z většiny hudebních aplikací od Band-in-a-Box, přes Guitar Pro (kde je hmatník moc malý), TablEdit a další …

Jsem rád že Soundslice zde opět dává k dispozici vedle videa i tento pohled, zde zobrazující podobně jako v BIAB přehrávané noty na hmatníku včetně jejich názvu. Oranžově zobrazené noty jsou ty právě přehrávané, ostatní jsou noty použité v aktuálním taktu.

Zde krásný Real Gypsy Voicing akordu A69, kde palec drží na 5. poloze tón A. Než jsem se tento tvar naučil rutinně použivat hleděl jsem na různá videa na YouTube co to tam Ti francouzští kluci drží.


Jste spíše vizuálně založený žák? Použijte naši interaktivní klávesnici a hmatník, aby jste viděli graficky vizualizovaný pohled na to, kde by se na vašem nástroji měly přehrávat zobrazované noty.


Použijte interaktivní klaviaturu, abyste viděli, kde by se měly na klávesnici klavíru přehrávat noty. Klepnutím na název skladby na levém okraji klávesnice můžete přepínat mezi levým, pravým a obouručním zobrazením.

Are you more of a visual learner? Use our interactive keyboard and fretboard to see a graphical view of where notes should be played on your instrument.


Use the interactive keyboard to see where notes should be played on a piano keyboard. Click the track name at the keyboard’s left edge to toggle between left-hand, right-hand and both-hand view.

Galerie

Všechny varianty je možno nastavit v přehrávačí volbou VIZUALIZACE:
  • Hmatník strunného nástroje v nastaveném ladění (kytary, mandolíny, banja, ukulele, dobra, housle, basy)
  • Klaviatura pro zobrazení hry levé a pravé ruky
  • Zvuková křivka audia užitečná hlavně pro transkripce a přesné časování taktů i jednotlivých not
  • Mixér pro výběr a zobrazení Akordů, Notace, Tabulatur a Textů všech nástrojů