Pokud má skladba Video, je většinou na začátku umístěno v levém horním rohu, Pokud na video ukážete myší zobrazí se v pravém horním rohu videa ovládací ikony pro:
  • Nastavení kvality videa
  • Umístění videa vlevo nebo nad notací
  • Otočení videa pro levoruké hudebníky
  • Vypnutí a zapnutí zobrazení notace
  • Mezi Videem a Notací je dělící čára kteoru je možno přetažením upravit prostor mezi notací a videem

Naše notace lze synchronizovat s videozáznamy pocházejícími z YouTube, Vimeo nebo jakékoli jiné video hostingové služby, která umožňuje přístup ke svým MP4. Můžete také nahrát video přímo do Soundslice.


Rychle změňte velikost videí přetažením šedé lišty mezi video a notaci. Naše notace automaticky kompenzuje.


Zpomalte videa, aniž byste měnili ladění, pomocí stejných ovládacích prvků, které používáte u našeho audio přehrávače zvuku.

Our notation can be synced with videos, sourced from YouTube, Vimeo or any other video hosting service that allows access to its MP4s. You can also upload video directly to us.


Quickly resize videos by dragging the gray bar between video and notation. Our notation will automatically compensate.


Slow down videos, without changing pitch, using the same controls you use for our audio player.