#204

Track Controls - Nastavení Tracků

Překlad

S podporou Multi-Partového notového zápisu pro jednotlivé nástorje zvládne Soundslice partitury od jednoduchých aranží pro klavír nebo kytaru, přes smyčcové kvarteto po komletní jazzový BigBand. Klepnutím na název tracku nalevo od notace získáte přístup k ovládacím prvkům specifickým pro konkrétní nástroj a jeho notaci.


Můžete Zobrazit / Skrýt standardní notaci, tablaturu, diagramy akordů, texty nebo názvy akordů pro danou skladbu pouhým kliknutím na příslušná tlačítka. Chcete-li zcela skrýt stopu, skryjte každý uvedený prvek.


Pokud má váše skladba akordy, nenechte si ujít náš Přehled Akordů Chord Chart. Aktivujte jej tím, že skryjete standardní notaci i tabulatury.


Transponujte notaci pro nástroje které nemají koncertní ladění, jako jsou klarinety, s využitím naší transpoziční funkce. Vyberte tóninu a oktávu tohoto nástorje a zápis bude okamžitě pro jeho part transponován.


Zvolte syntetický zvuk a hlasitost skladby a vybírejte z současných 69 zvuků nástrojů. Ztlumit nebo změnit hlasitost můžete u každé jednotlivé stopy.

With support for multiple instruments/staves, Soundslice can handle anything from a piano’s grand staff to a string quartet or a full jazz band’s arrangement. Click a track’s name to the left of its notation to access track-specific controls.


Show/hide standard notation, tablature, stemmed tablature, lyrics or chord names for a given track by clicking the appropriate buttons. To hide a track completely, hide each element.


If your slice has chords in it, don’t miss our chord chart view. Activate it by hiding the standard notation and tablature. (Read more.)


Transpose notation for non-concert-pitch instruments, such as clarinets, using our transposition feature. Select the key and octave of your instrument, and the notation will instantly transpose.


Change a track’s synth sound and volume, choosing from 69 instrument sounds. Mute or change volume on a per-track basis.

Nastavení zobrazení tracku

Pro nastavení zobrazení jednotlivých prvků konkrétního nástroje můžete pouhým klinutím na ikony objektů tyto zobrazit nebo vypnout, respektive změnit jejich zobrazení jako u tabulatury (bez nebo s nožičkama) a u akordů (Diagramy nebo Názvy). Podle okolností a nástroje můžete tak měnit nastavení:
  • Notového zápisu
  • Tabulatur
  • Akordů
  • Textů skladby LYR-

Instruktuážní video