2019-08-07 Nový design pro Synchronizaci videí v synpoint editoru

#331

Zdroj:

  • https://www.soundslice.com/…oint-editor/ nebo
  • Ukázka na Blogu
  • K dispozici je nový nástroj pro oříznutí výukového videa. Nyní stačí jen vymezit pravý a levý okraj videa, které budete synchronizovat a ihned se Vám ukážou ikony nůžek pro oříznutí vybrané části skladby.
  • Také jsem doplnit textovou informaci o počtu sychronizovaných taktů viz: You’ve synced 23 bars. Pokud začínáte skladbu synchronizovat, najdete zde pokyn Create your first syncpoint by tapping ‘T’ on the keyboard tedy Vytvořte Váš první synchoronizační bod, kliknutím na klávesu T <kbd>T</kbd>