#306

2018-12-20 Nové uživatelské zkratky

Zdroj: https://www.soundslice.com/…d-shortcuts/ Autor: Adrian Holovaty

Český překlad CZ


Dnes Vám, lidem, kteří používají náš editor notace , tabulatury, přinášíme novou účinnou funkci: můžete si přizpůsobit klávesové zkratky! Poskytujeme také několik předvoleb, založených na jiném oblíbeném notačním softwaru, a tak můžete jednoduše přepínat mezi těmito sady odkazů.


Klávesové zkratky v notačním softwaru jsou drobností (taková slovní hříčka?). Spousta hudebníků investuje čas do zapamtování zkratek pro jejich preferovaný software a potom může být těžké se vždy přepnout do jiného software poté, co jste vyvinuli pernamentní paměť. Pro ty z vás, kteří přicházejí do Soundslice z jiného notačního softwaru, chceme, abyste se rychle dostali do stejné produktivity, takže jsme přidali několik předvoleb založených na jiných aplikacích.


Chcete-li zobrazit dostupné předvolby, otevřete notový editor Soundslice a klikněte na ikonu „Klávesové zkratky“ v horní části stránky. Uvidíte vpravo nový panel zkratek:

Original EN


Today we’re excited to announce a powerful new feature for people using our notation/tab editor: you can customize the keyboard shortcuts! We’re also providing several presets, based on other popular notation software, and you can switch between these shortcut sets easily.


Keyboard shortcuts in notation software are a touchy thing (pun intended?). Lots of musicians invest time in memorizing shortcuts for their preferred software, and it can be hard to switch software once you’ve developed muscle memory. For those of you coming to Soundslice from other notation software, we want you to get productive quickly, so we’ve added several presets based on other apps.


To see the available presets, open the Soundslice notation editor and click the “Shortcuts” icon at the top of the page. You’ll see the new shortcuts panel appear on the right: