#30

Slice Manager - Organizace skladeb v Soundslice

Slice manažer

Slice Manager je webový nástroj umožňujíící vytvářet, editovat a mazat skladby tzv. slice. Na této stránce Vás naučíme jak na to.

Slices

Slice je část skladby libovolné délky. Může to být například jednoduchý kytarový lick na dva takty, nebo také 32-taktová skladba houslového kvarteta nebo kompletní aranže notového záznamu pro orchestr. Může mít libovolný počet nástrojových partů.

Vše v programu Soundslice se točí kolem těchto slice, které jsou základní jednotkou každé stránky.

Slice Manager

The slice manager is a web-based tool that lets you create, edit and delete slices. This page explains how to use it.

Slices

A slice is a piece of music notation of any length. It might be a simple two-bar guitar lick, a 32-bar string-quartet piece, or even a full concert band score. It can have any number of instruments/parts.

Everything in Soundslice is oriented around slices. They’re the fundamental unit of the site.