Krok 4 - Předznamenání skladby

#277

Menu BAR

V menu BAR najdeme tlačítka pro volbu předznamenaní skladby

Výběr klíče skladby

Pro naši potřebu bude stačit u Mužského hlasu Tenor houslový klíč, Pokud by jsme psali part pro Bass zvolíme Basový klíč v tomto dialogu: