Krok 2 - Výběr metody vložení nové skladby

#275
  • Add a recording – Umožňuje vložit video nebo MP3 ale také přímý odkaz na již existující video např. na YouTube
  • Upload notation file – Podporujeme načtení not ve formátu Music XML, Guitar Pro, PowerTabTuxGuitar
  • Notate in Soundslice – Přímý zápis not v našem programu Soundslice (Použijte náš notační program přímo zde…)

Volbu Add a recording ani Upload notation file v tomto příkladě nepoužijeme a napíšeme skladbu přímo s vyžitím volby Notate in Soundslice

Můžeme tedy pokračovat Krokem 3 – Výběr Tracku