Co jsou to Covers ?

#216

Funkce Soundslice covers je způsob, jak zveřejnit vlastní představu interpretace konkrétní skladby. Cover může být video nebo jen audio.


Pokud má určitá skladbě v Soundslice povoleny covery, potom budete moci k této skladbě připojit svoji vlastní nahrávku, takže i ostatní uživatelé, kteří si prohlíží skladbu, si mohou vaši nahrávku poslechnout (včetně toho, kdo původně vytvořil skladbu).

The Soundslice covers feature is a way for you to post your own performance of a particular piece of music. A cover can be video or just audio.


If a particular slice on Soundslice has covers enabled, then you’ll be able to attach your own performance to it, so that other people viewing the slice will get to see it (including the person who posted the slice originally).