#200

The basics - Základy

Náš přehrávač zobrazuje perfektně standardní notaci a tabulatury přímo ve vašem webovém prohlížeči. Není potřeba žádné další pluginy a aplikace. Funguje v každém moderním prohlížeči, včetně tabletů a smartphonů.

Přehrávání a pozastavení skladeb kliknutím na tlačítko Přehrát nebo stisknutím mezerníku. Noty se zobrazují v reálném čase tak, jak hraje hudba.

Přeskočte na určité místo autdio skladby kliknutím v notaci.

Loop sekce tedy (opakování ve smyčce) uděláte snadno klepnutím na začátek a přetažením přes notaci. Zachytí nejbližší notu, pomlku nebo taktovou čáru, pro snadné vytváření „dokonalých“ smyček.

Zpomalte skladbu, aniž byste změnili tóninu, pomocí posuvníku vlevo dole. V závislosti na vašem prohlížeči podporujeme rychlosti až 25%.

Aktivujte napočítání skladby metronomem klepnutím na šipku vedle tlačítka Přehrát a výběrem položky „Přehrát s metronomem“ EN: Play with count-in

Ve výchozím nastavení je přehrávání vždy ve smyčce. Chcete-li zakázat smyčku, klepněte na šipku vedle tlačítka Přehrát a vyberte možnost Přehrát jednou “Play once.”

Our player shows you beautiful standard notation and tablature right in your web browser. No plugins or apps necessary. It works in any modern browser, including tablets and smartphones.

Play and pause a slice by clicking the Play button or pressing the spacebar. The notation will light up in real time, as the music plays.

Jump to to a particular moment in the audio by clicking on the notation.

Loop sections easily by clicking and dragging across the notation. It snaps to the nearest note, rest or barline, for ease of making “perfect” loops.

Slow down the audio, without changing pitch, using the slider at lower left. Depending on your browser, we support speeds as slow as 25%.

Enable a metronome count-in by clicking the arrow next to the Play button and selecting “Play with count-in.”

By default, playback is always looped. To disable looping, click the arrow next to the Play button and select “Play once.”