Song Viewer - Prohlížeč skladeb

#474

CZ: Song Viewer (Prohlížeč skladby) je hlavní rozhraní, které zobrazuje aktuálně aktivní skladbu. Prohlížeč skladeb překrývají speciální oblasti, které poskytují nástroje, které můžete použít při hraní.

Zde můžete vybrat skladbu pro přehrávání pomoci Song Menu . Když si vyberete Zpěvník (Book), skladbu (Song), nebo zkusíte vyhledávat (Search), můžete procházet po kategoriích skladeb, nebo vybrat sadu (set) a výsledek Vašeho výběru se načte a zobrazí zde v Song Vieweru (Prohlížeči skladeb)

EN: Most of the main interface displays the currently active song. There are special regions that overlay the song viewer which provide tools you can use while performing.

You can load songs into the view using the Songs Menu

When you choose a book, a song, perform a search, browse by a category of songs, or choose a set, those results are loaded into the song viewer.