OnSong Connect

#14

OnSong Connect je komunikační vrstva v OnSongu, která dovoluje vašemu zařízení ovládat nebo být ovládano jinou kompatibilní aplikací v místní síti pomocí WiFi. OnSong používá tuto vrstvu komunikace ke spojení zařízení mezi sebou včetně robustní sítě mezi nimi. Uvnitř aplikace vám umožňuje sdílet hudbu buď prostřednictvím vysílání sdílených písní a souborů, nebo sdílením hudby umístwěné na řídícím ( leader's device) zařízení s ostatními členy týmu.

OnSong Connect is a communications layer in OnSong that allows your device to control or to be controlled by other compatible apps on your local network using WiFi. OnSong uses this communications layer to „connect“ devices together with a robust network. Within the app, this allows you to share your music by either beaming songs and sets, or by sharing the music on a leader's device with other members of the team.

Beaming – Vysílání

Tento editor je kompletní webová aplikace, kdy není potřeba nic stahovat ani instalovat

OnSong Vysílání CZ

CZ: Když potřrebujete sdílet Vaši sadu skladeb s ostatními členy kapely, můžete to udělat pomocí funce OnSong Connect tak, že přejdete přes položku menu Share a podmenu » Connect screen

OnSong – Beaming

EN: You may want to share your set with your band after practice so they can review the songs before performing them. To do this with OnSong Connect, go into the Share Menu » Connect screen.