Hlavní stavový řádek je k dispozici prostřednictvím služby iOS, aby zobrazoval důležité funkce vašeho zařízení, jako je aktuální čas, stav baterie, síťová připojení a stav Bluetooth. Pokud provozujete zařízení, které používá iOS 7 nebo novější verze, stavový řádek se automaticky skryje, když je aktivní Menu Bar.

Chcete tuto funkci vypnout? Jednoduše přejděte do části Utility »Editory» Navigace »Záložka Obrazovka. Poté můžete klepnutím na nabídku změnit přepínat na panel Hides Status Bar.

An underlying status bar is made available through iOS to show important features of your device such as the current time, battery life, network activity, and Bluetooth status. If you are operating a device that uses iOS 7 or later versions, the status bar will automatically hide when the menubar is hidden. Want to turn off this function? Simply go under Utilities » Editors » Navigation » Screen tab. Then, you can tap the menubar to toggle the Hides Status Bar option.