Inteface - Uživatelské prostědí (iPad)

#231

OnSong je navržen tak, aby vám umožnil soustředit se na to, co je důležité, tedy na vaši hudbu. Rozhraní OnSong je rozděleno do těchto hlavních oblastí:

OnSong is designed to let you focus on what's important, your music. The OnSong interface is divided into these main areas: