Menu Bar - Menu OnSong

#233

Menubar poskytuje přístup ke všem potřebným nástrojům pro správu vaší hudby. Obsahuje následující položky:


V menu se zobrazuje Progress skladby, pokud je seznam nastaven jako tenký, teal bar. Můžete jej nakonfigurovat v nabídce

Settings » Menu Settings » Menubar » Show Setlist Progress

The menubar provides access to all the tools you need to to manage your music. It contains the following items:


The menubar displays the progress though a set list as a thin, teal bar. You can configure this in Settings » Menu Settings » Menubar » Show Setlist Progress