#223

Connecting - Spojení

Zdroj: https://onsongapp.com/…/connecting/

Aplikace OnSong Console pro Mac se připojuje k zařízení iPad nebo iPhone pomocí webových standardů. Chcete-li provést spojení mezi zařízeními Mac a iOS, podívejte se na náš video tutoriál.

Zde je několik rad, které je třeba mít na paměti:

Stejná Wifi

Ujistěte se, že obě vaše zařízení jsou připojena k téže počítačové síti. Většina routerů podporuje jak kabelové, tak bezdrátové připojení. Zatímco zařízení iOS nejsou obvykle připojena k síti pomocí kabelu Ethernet, Mac může být. Jen se ujistěte, že jsou oba připojeny k téže síti.

Sdílejte knihovnu s ostatními zařízeními

Jako bezpečnostní opatření musíte povolit službu OnSong ke sdílení Vaší knihovny s ostatními zařízeními. Pro tuto akci, otevřete nabídku Sdílení Share a poté otevřete samotnou obrazovku Připojit (Connect). Na záložce Servery (Servers) jsou k dispozici sdílené knihovny na ostatních apple zařízeních v síti, která musí sdílení individuálně povolit.

OnSong Console for Mac connects to your iPad or iPhone device using web-based standards. To make the connecting between your Mac and iOS device, please watch our video tutorial.

Here are a few pointers to keep in mind:

Same Wireless or Wired Network

Make sure that both of your devices are connected to the same computer network. Most routers support both wired and wireless connections. While iOS devices typically are not connected to a network with an Ethernet cable, your Mac may be. Just make sure both are connected to the same network.

Share Your Library With Others

As a security precaution, you need to enable OnSong to share your library with other devices. To do this, open the Share Menu and then open the Connect Screen. On the Servers Tab there is a Share your library with others switch that must be enabled.

Network Security Settings

Keep in mind that network security settings can hamper a proper connection between the Mac app and the iOS device. This connection uses OnSong Connect technology. This works by setting up your iOS device as a web server and announces itself on the network using multicast DNS, sometimes referred to as Bonjour or mDNS. Some network routers may not support this protocol, or it may be limited due to other network restrictions like firewalls.

Check with your network administrator if you experience issues, or try another network to see if that resolves the connection problem.