Roland VSC (Virtual Sound Canvas)

#292 Virtual Sound Canvas MIDI Roland

SOUND Canvas VA

Zdroj: https://www.roland.com/…d_canvas_va/ (zde v prodeji za 125 USD tj. cca 2900 CZK)

Legendární Sound Canvas, se vrátil jako DAW Plug-In pro Windows i Mac.

  • GS-kompatibilní virtual instrument plug-in s podporou pro operační systémy Windows a Mac
  • Obsahuje 1,600 high-quality zvuků a 63 drum kits (bicí) , které pokývají většinu hudebních stylů
  • Každá instance plug-inu podporuje 16 stop a až 64 not polyphonického zvu­ku
  • Funkce Tone Editoru a Effect Editoru Vám umožňují modifikovat Váše zvuky do úžasných detailů
  • Podpora pro hostující DAW k definici celé řady parametrů

Poznámka :

  • Nenašel jsem na stránkách ROLAND informaci, že by ROLAND přímo zahrnul BIAB 2018 pro MAC a WIN mezi ověřené Supported Host Applications v tomto seznamu. Udělám dotaz do anglického fóra
  • Je možné že je součástí zvukovek do ROLAND resp. EDIROL
  • Zde jsem našel možnost stažení starší verze VSC

Současná nápověda BIAB 2018 pro WIN

Tyto informace platí pouze pro starší samostatnou verzi VSC.

Roland VSC je softwarový syntezátor založený na zvucích z hardwarových zvukových modulů Roland Sound Canvas. Latence VSC neboli „Doba odezvy“ je nastavitelná. Ve výchozím nastavení má Roland VSC čas odezvy přibližně 430 až 450 ms (méně než půl sekundy). Jedná se o bezpečné nastavení, které umožní se vyhnout výpadkům zvuku a poruchám i na starších a pomalých počítačích.

Pokud vyberete Roland VSC jako MIDI výstupní ovladač a stisknete OK v dialogovém okně Nastavení ovladače MIDI, Band-in-a-Box® automaticky nabídne nastavení latence na 430 ms.

U většiny moderních počítačů můžete latenci VSC snížit o podastatně méně bez zjevných problémů. V závislosti na tom, jak rychlý je váš počítač, můžete jej snížit tuto hodnotu na zhruba 100 ms nebo i méně. To sice ještě není ideální pro živé hraní, ale je mnohem lepší než 430 ms. Následuj tyto kroky: Postup nastavení VSC v angličtině

This information is only applicable to the older stand-alone version of the VSC.

The Roland VSC is a software synthesizer based on the sounds from the Roland Sound Canvas hardware sound modules. The VSC's latency, or „Response Time“, is adjustable. By default, the Roland VSC has a response time of about 430 to 450 ms (a little less than half a second). This is a safe setting, and will avoid audio drop-outs and glitches even on older and slow computers.

If you select the Roland VSC as your MIDI Output Driver and press OK in the MIDI Driver Setup dialog, Band-in-a-Box® will automatically offer to set the latency to 430 ms.

On most modern computers, you can reduce the VSC's latency by a fair bit without experiencing any problems. Depending on how fast your computer is, you may be able to reduce this to about 100 ms or less. This is still not ideal for live playing, but is much better than 430 ms. Follow these steps:

PG Music CZ je sekce věnovaná hudebnímu software naší Kanadské společnosti PG Music Inc. Vlajkovou lodí mezi mnoha dalšími je program pro PC a MAC Band-in-a-Box

Naše společnost On-Line, s.r.o. je oficiálním dodavatelem všech produktů PG Music, Inc pro Českou a Slovenskou republiku