Real Track - Reálné zvuky

#164
Reálné Tracky

Real Tracks jsou audio nástroje, které nahradí klasické MIDI zvuky aktuální zvukovou stopou nahranou špičkovými studiovými hráči Jazzu/Rocku/Cou­ntry!

Toto nejsou žádné SAMPLY jendotlivých nástrojů; Toto jsou skuteečné nahrávky, trvající 1 až 8 taktů, které znějí v dokonalé synchronizaci s dalšími tracky Band-in-a-Boxu

Máme ohromnou knihovnu dostupných RealTracků, které zahrnují spoustu stylů jako Jazz, Rock, Blues, Country, Folk a také např. Bluegrass.


Nejlepší ze všeho je, že tyto nástroje se dají používat stejně jako běžné styly. Řada z nich nabízí „jednodušší“ volby, které hrají méně melodicky zdobené aranže. Vložili jsme tzv. „Direct Input“ (čistý signál), takže můžete generovat hudební skladby s clean kytarou, a potom, použijte svoji DAW aplikaci (např. GarageBand), a teprve tam můžete přidat uživatelské Ampy a F/X nastavení s využitím zabudovanéhon `AmpliTube CS ` kytarového amp a efektového simulátoru. který je součástí instalace BIAB.

Real Tracks

RealTracks are audio instruments that replace the MIDI track with actual recordings of top studio Jazz/Rock/Country musicians!

These are not “samples” of single instrument hits; they are full recordings, lasting from 1 to 8 bars at a time, playing along in perfect sync with the other Band-in-a-Box tracks.

We have a huge library of RealTracks available, including lots of Jazz, Rock, Blues, Country, Folk, and Bluegrass styles.


Best of all, you use these instruments like regular styles. Many of them offer a “simpler” option that plays a less busy or embellished arrangement. We include “Direct Input” (clean signal) guitar RealTracks so you can generate files with a clean guitar, and then, using your DAW (e.g. GarageBand), you can add custom amp and F/X settings using the AmpliTube CS guitar amp and effects simulator that is included.PG Music CZ je sekce věnovaná hudebnímu software naší Kanadské společnosti PG Music Inc. Vlajkovou lodí mezi mnoha dalšími je program pro PC a MAC Band-in-a-Box

Naše společnost On-Line, s.r.o. je oficiálním dodavatelem všech produktů PG Music, Inc pro Českou a Slovenskou republiku