Označení místa ve skladbě písmenem ?

#194

Mezi námi jazzmany jsme zvyklí na noty na jednu stránku, kde různé sekce pro rychlou orientaci jsou označeny většinou písmenem ve čtverci. Band-in-a-Box má pár let také podobnou možnost.

Dříve se jendotlivé sekce skladby v chorusu označovali jen tzv. Markerem, který byl úzce svázán s vybranou šablonou stylu a často se omezovala jen na písmeno a a b.

Jak vidíte na obrázcích níže, je nyní možno nad každým markerem kdekoliv v Chord Sheet kliknout pravým tlačíkem myši a objeví se kontextové menu, kde je možno vybrat v poslední polopžce Bar-Based Section Letters (Písmena pro sekce s přesností na takt):


PG Music CZ je sekce věnovaná hudebnímu software naší Kanadské společnosti PG Music Inc. Vlajkovou lodí mezi mnoha dalšími je program pro PC a MAC Band-in-a-Box

Naše společnost On-Line, s.r.o. je oficiálním dodavatelem všech produktů PG Music, Inc pro Českou a Slovenskou republiku