Django Reinhardt guitar for Band in the Box - (jdou v BIAB vlastní diagramy ?)

#175

Dotaz Rogera z 29.09.2018 na Yahoo

Zdroj forum k BIAB na Yahoo

V tomto dotazu se ptá Roger zda v BIAB je možno ovlivnit zobrazení obratu akordu ve speciofikcém voicingu Vypadá to jako v mé starší verzi BIAB 2016? Tam nemám žádný větší výběr diagramů akordů. Je to lepší v nových verzích 2017 nebo 2018? Roger dále uvídí, že pro zadaný akord Cm6 rád viděl všechny dostupné obraty akordu a vybral si takový obrat, který potřebuje zobrazovat ve své skladbě. Umí to BIAB dělat také s RealTacky ?

Jačko: Asi bych upřesnil, že řeč je především o standardním tracku pro doprovodnou kytarou, kterou jak dále uvádí v odpovědi David H. Bailey je ve filosofii účelu BIAB pod kontrolou samotného programu a není hlavním účelem aby to uživatel ovlivňoval jinak než výběrem stylu a zápisem akordové značky do konkrétního taktu a doby.

> Hi David--
> Yes I am asking how to get those specific voicing to show up in the
> chord diagrams in BIAB?   It seems like in my older version of 2016 BIAB
> I do not have a big chord voicing selection—is it more improved with
> 2017 or 2018.   I d like to know how I can see chord diagrams and how I
> can choose different voicings.....for instand if I have a C min 6 Id
> like to be abke toi choose different voicing for C min 6----can BIAB do
> this with real tracks?
> Rodger

Český překlad CZ

V BIAB nemáme žádnou kontrolu nad tím, jak jsou akordy prezentovány, a to jak v midi stylech tak v RealTracích. RealTracky jsou předem nahrané zvukové vzorky akordů tak jak se hrají, takže jejich voicing Diagram prostokladu je fixní.

MIDI styly jsou předem rozvrženy a způsob, jakým je vytvoříte, je přehrávání (nebo ruční editace do mřížky) akordu C7 v rytmu a a tzv. patternu (šabloně), kterou definujete, a pak to uložité jako vzor a vytvořte tolik dalších, kolik potřebujete.

BIAB potom náhodně vybírá vzorek pro zadaný akord a umístí do vhodné polohy pro tento akord, který jste nahráli s akordem C7. Takže zatímco ty může chtít zvláštní tedy konkrétní obrat pro Cm6 akord, neexistuje žádná způsob nebo záruka, která se bude hrát Váš akord na libovolném místě písně, pokud to není jediný obrat akordu, který v šabloně stylu zaznamenáváte. Potom by byly vyjádřeny všechny výskyty tohoto akordu pro celou skladbu, dokonce i pro jiné akordy než Cm6.

Stejně jako u živých umělců nejsou použávané akordy pokaždé vyjádřeny stejným způsobem, totéž platí pro BIAB.

Při pohledu na pomoc BIABu nevidím nic, co umožní to co hledáte.

Možná byste si měl přečečíst části dokumentace jak na akordy a kytaru a nadetet cestu, ale z toho, co vidím já, to není možné.

Promiňte, David H. Bailey

EN D.H.Bailey

We don't have any control over how the chords are voiced, either in the midi styles or in the real tracks. Real tracks are pre-recorded samples of the chords being played, so the voicing is fixed.

Midi styles are pre-designed, and the way you create them is to play (or use a grid) a C7 chord in the rhythm and pattern you want, and then you save that pattern and create as many others as you wish.

And then BIAB randomly picks a pattern for a chord and puts the proper pitches for the chord to be played into the pattern you recorded with a C7 chord.

So while you might want a particular voicing for a Cm6 chord, there is no way to guarantee that will be played at any particular point in a song unless that's the only pattern you record.

Then all your chords will be voiced that way for an entire song, even chords other than Cm6.

Just as with live performers, chords are not always voiced the same way, the same is true of BIAB.

Looking through the help for BIAB I don't see anything that will allow you to do what you want to do.

Perhaps if you read the manual sections on chords and guitar you might find a way, but from what I see it isn't possible.

Sorry, David H. Bailey

Na závěr od Dona Carlose

Domnívám se, že Roger v použití BIAB hledá to čemu není primárně určen v tracku pro doprovodnou kytaru, tedy napsat přesný VOICING tedy diagramů akordů ve stylu jako je to obvyklé v hraní Gypsy swingu. Myslím, že se s tím nejlépe popral kolega Stelios Panos ve svém skvělém balíčku DIAB tedy Django in a Box nechám BIAB hrát tak jak to dělá a to co chci naučit přesně dělám v Melody a Soloist tracku. Tam BIAB nechává včetně prostokladu vše tak jak napíšete a zamrazíte.


PG Music CZ je sekce věnovaná hudebnímu software naší Kanadské společnosti PG Music Inc. Vlajkovou lodí mezi mnoha dalšími je program pro PC a MAC Band-in-a-Box

Naše společnost On-Line, s.r.o. je oficiálním dodavatelem všech produktů PG Music, Inc pro Českou a Slovenskou republiku