Nastavení na Mac®

Band-in-a-Box je automaticky nastaven na výchozí nastavení s využitím zabudovaného Mac® audio vstupu a výstupu a také využívá Apple® DLS Music Device jako General MIDI synthesizer. Pro většinu uživatelů není třeba na tomto nastavení nic měnit.Pro uživatele s náročnějším nastavením a využíváním externích audio a MIDI zařizení, Band-in-a-Box nabízí schopnost si uživatelsky upravit nastavení jak audia tak MIDI prostřednictvím Apple® Audio MIDI Setup dialogu s využitím jeho vlastních dialogů.

Setup Mac®

Band-in-a-Box automatically sets up to default settings that use the built-in Mac® audio input and output, and the Apple® DLS Music Device as the General MIDI synthesizer. For many users, these settings do not need to change.For users with more elaborate setups and additional outboard audio or MIDI equipment, Band-in-a-Box offers the ability to customize both audio and MIDI settings through the Apple® Audio MIDI Setup dialog and through its own dialogs.


Dialog můžeme vyvolat také klávesovou zkratkou ⌘ M


PG Music CZ je sekce věnovaná hudebnímu software naší Kanadské společnosti PG Music Inc. Vlajkovou lodí mezi mnoha dalšími je program pro PC a MAC Band-in-a-Box

Naše společnost On-Line, s.r.o. je oficiálním dodavatelem všech produktů PG Music, Inc pro Českou a Slovenskou republiku