Systémové požadavky

#165 BIAB
Systémové požadavky

MAC

 • Mac® OS X 10.6 nebo novější, Intel processor
 • Minimum 512 MB RAM
 • Rozlišení obrazovky: 1024×768 or higher
 • Must na Hard Disku: Minimum 2 GB pro základní Band-in-a-Box program.
 • Více místa je potřeba pro RealTracks, a to závisí na verzi, kteoru máte zakoupenou
 • RealTracks & RealDrums: ~100–400 MB na sadu;
 • Pro RealComba: ~15 GB
 • MegaPAK RealComba: ~30 GB
 • UltraPAK pokud je instalovaný na interní HDD: ~120 GB
 • HDD verze nevyžaduje žádný další prostor na interním HDD, pokud je BIAB spouštěný přímo z externího HDD, který je distribuovaný s touto verzí. Je ovšem potřeba USB port.
 • Mechaniku Optického Disku pro verzi MegaPAK nebo Pro verzi distribuované na DVD disku

Windows:

 • Windows®: XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32 or 64-bit)
 • Minimum 1GB RAM (2GB+ recommended)
 • Minimum 1.0 GHz processor (2GHz+ více jádrový doporučeno)
 • 1GB voného místa na Hard Disku pro minimalní instalaci (15GB a více doporučeno)
 • RealComba (Balíčku Pro): ~15 GB
 • RealComba (Balíčku MegaPAK: ~25 GB
 • Celý UltraPAK, UltraPlusPAK nebo EverythingPAK při instalaci na interní HDD: ~120 GB

(ostatní ~100 GB je třeba pro stažení instalačních souborů balíčků UltraPAK, UltraPlusPAK nebo EverythingPAK).

 • Poznámka: verze na HDD balíčků UltraPAK, UltraPlusPAK, EverythingPAK nebo Audiophile Edition nepotřebují žádné místo na interním HDD, pokud jsou spouštěny přímo z externího HDD
 • 1024×768 minimální rozlišení obrazovky (1360×768 a více dle PG vyzkoušeno že konfortní práce na dvou monitorech Full HD)
 • DVD-ROM mechaniku pro balíčky Pro nebo MegaPAK dodávaných na CD a DVD.
 • USB port pro UltraPAK, UltraPlusPAK, EverythingPAK nebo Audiophile Edition spouštěných z externího HDD.
 • Zvuková karta nebo MIDI moduly.
 • Internetové připojení pro stažení, aktivací a updaty.
System Requirements

MAC:

 • Mac® OS X 10.6 or later, Intel processor
 • Minimum 512 MB RAM
 • Screen Resolution: 1024×768 or higher
 • Hard Disk space: Minimum 2 GB for the main Band-in-a-Box program. More space is required for RealTracks, depending on which package you buy… – RealTracks & RealDrums: ~100–400 MB per set
 • Pro RealCombos: ~15 GB
 • MegaPAK RealCombos: ~30 GB
 • UltraPAK when installed to internal hard drive: ~120 GB
 • Hard drive versions do not require any hard disk space when run directly from the external hard drive they are shipped on. A USB port is required.
 • Optical drive for the MegaPAK or Pro version shipped on disc.

Windows:

 • Windows®: XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32 or 64-bit)
 • Minimum 1GB RAM (2GB+ recommended)
 • Minimum 1.0 GHz processor (2GHz+ multicore recommended)
 • 1GB free Hard Disk space for a minimal install (15GB+ recommended)
 • Pro RealCombos: ~15 GB
 • MegaPAK RealCombos: ~25 GB
 • Full UltraPAK, UltraPlusPAK or EverythingPAK when installed to internal hard drive: ~120 GB

(another ~100 GB is required for the installation files when downloading the UltraPAK, UltraPlusPAK or EverythingPAK).

 • Please note: Hard Drive versions of the UltraPAK, UltraPlusPAK, EverythingPAK or Audiophile Edition do not require any hard disk space when run directly from the external hard drive they are shipped on.
 • 1024×768 screen resolution (1360×768+ recommended)
 • DVD-ROM drive for shipped versions of the Pro or MegaPAK.
 • USB port for the UltraPAK, UltraPlusPAK, EverythingPAK or Audiophile Edition.
 • Sound card or MIDI module.
 • Internet connection recommended for activation and updates.

PG Music CZ je sekce věnovaná hudebnímu software naší Kanadské společnosti PG Music Inc. Vlajkovou lodí mezi mnoha dalšími je program pro PC a MAC Band-in-a-Box

Naše společnost On-Line, s.r.o. je oficiálním dodavatelem všech produktů PG Music, Inc pro Českou a Slovenskou republiku