ANOTACE

CZ: Nejčastěji používané akordy jsou zobrazeny tučným písmem

EN: Commonly used chords are displayed here in bold type.

Poznámka: Akordy není třeba z klávesnice psát velkými písmeny (uvedenými níže), To program Band-in-a-Box® vyřeší za Vás sám. Jakýkoliv akord může být zadán s alternativním kořenovým tónem (Root). Takovým akordům se říká anglicky Slash Chord (Lomené Akordy) např. C7/E = akord C7 kde basa hraje tón E.

Pokud vkládáte akordy z klávesnice do taktu se dvěma dobami, můžete jednotlivé akordy napsat oddělené čárkou , např. takto Dm7,G7

Major Chords – Durové akordy

 • C, CMAJ, C6, CMAJ7, CMAJ9, CMAJ13, C69, CMAJ7#5,
 • C5b, Caug, C+,
 • CMAJ9#11, CMAJ13#11,

Minor Chords – Mollové akordy

 • Cm, Cm6, Cm7, Cm9, Cm11, Cm13,
 • C-7: můžete také naps C-7 místo Cm7 (tj. použijte znaménko minus -) nebo C7–9 místo C7b9
 • Cmaug, Cm#5,
 • CmMAJ7,

Diminished Chords – Zmenšené akordy

 • Cdim (either dim5 or dim7)

Dominant 7th Chords – Akordy Septimové – Sedmičky

 • C7,7+, C9+, C13+, C13, C7b13, C7#11, C13#11, C7#11b13, C9,
 • C9b13, C9#11, C13#11, C9#11b13, C7b9, C13b9, C7b9b13, C7b9#11,
 • C13b9#11, C7b9#11b13, C7#9, C13#9, C7#9b13, C9#11, C13#9#11, C7#9#11b13,
 • C7b5, C13b5, C7b5b13, C9b5, C9b5b13, C7b5b9, C13b5b9, C7b5b9b13,
 • C7b5#9, C13b5#9, C7b5#9b13, C7#5, C13#5, C7#5#11, C13#5#11, C9#5,
 • C9#5#11, C7#5b9, C13#5b9, C7#5b9#11, C13#5b9#11, C7#5#9, C13#5#9#11,
 • C7#5#9#11, C13#5#9#11

Suspended 4 Chords – Akordy Sus4 – Suspendované

 • Csus,C7sus,C9sus,
 • C13sus, C7susb13, C7sus#11, C13sus#11, C7sus#11b13,
 • C9susb13, C9sus#11, C13sus#11, C9sus#11b13, C7susb9, C13susb9,
 • C7susb9b13, C7susb9#11,
 • C13susb9#11, C7susb9#11b13, C7sus#9, C13sus#9, C7sus#9b13, C9sus#11,
 • C13sus#9#11, C7sus#9#11b13,
 • C7susb5, C13susb5, C7susb5b13, C9susb5, C9susb5b13, C7susb5b9,
 • C13susb5b9, C7susb5b9b13, C7susb5#9, C13susb5#9, C7susb5#9b13,
 • C7sus#5, C13sus#5,
 • C7sus#5#11, C13sus#5#11, C9sus#5,
 • C9sus#5#11, C7sus#5b9, C13sus#5b9,
 • C7sus#5b9#11, C13sus#5b9#11, C7sus#5#9, C13sus#5#9#11, C7sus#5#9#11,
 • C13sus#5#9#11,

Tricky Chords – Obtížné Akordy

 • C5b: This is C flat 5. It is spelled this way to avoid confusion. Zde se myslí Akord C se sníženou kvintou. b je proto napsáno schválně za 5 aby nedošlo k záměně že se jedná a akord Cb (5)
 • C2 C5 C4 C69 C7alt Cm7#5
 • Cadd2 Cmadd2

Chord Shortcut Keys – Klávesové zkratky Akordů

Tyto klávesové zkrakty umožní zrychleně zapsat často používané obraty a tenze akordů

 • J = Maj7 (pro napsání CMaj7, stačí napsat CJ. program vyhodnotí jako CMaj7.)
 • H = m7b5 (H pro zapsání obratu Half diminished.)
 • D = dim
 • S = Sus

Own Shortcuts – Vlastní zkratky

CZ: Našli jste akord, který Band-in-a-Box nezná? Pokud ano, přidejte jej do svého souboru zkratek akordu a funkce Band-in-a-Box vám v budoucnu umožní používat tento akord. To také znamená, že můžete definovat své vlastní zkratky. Tedy ony jedno-písmenové zkratky pro delší názvy akordů (Jako již výše uvedené J pro Maj7. Když najdete akord, který Band-in-a-Box® neakceptuje (nevyhodnotí) jako například Csus2, když očekává, že napíšete C2 můžete Vaši definici zadat na jednom řádku (bez uvozovek) Csus2@C2. Potom stačí napsat jen C2 a Band-in-a-Box® zobrazí Csus 2.

 • Karel Jačko: (Tak toto ještě nemám vyzkoušené, zda můj překlad funguje tak jak jsem napsal)

Textový soubor C:\bb\Data\Shortcut.txt Vám umožňuje nadefinovat vlastní nové zkratky akordů. Tento soubor se neinstaluje s novou verzi Band-in-a-Box® (Mohl by přepsat Vaši vlastní definici) I tak doporučuji si vaše změny zálohovat mimo uvedený adresář.

Soubor C:\bb\Data\pgshortc.txt pro zkratky, který je dodávaný společností PG Music. Do textového souboru, který si sami vytvoříte, můžete přidat své vlastní zkratky a uložit jako C:\bb\Data\Shortcut.txt

EN: Have you found a chord that Band-in-a-Box doesn’t recognize? If so, add it to your chord shortcuts file, and Band-in-a-Box will allow you to type in that chord in the future. This also lets you define chord “shortcuts,” one-letter abbreviations for longer chord names (“J” for “Maj7” etc.). If you find a chord that Band-in-a-Box won’t accept like Csus2, when it expects C2 instead you can enter this on a single line (without the quotes) “Csus2@C2.” Then Band-in-a-Box will enter the chord C2 if you type in Csus 2.

The text file C:\bb\Data\Shor­tcut.txt allows you to add new chord shortcuts. Note that this file doesn’t ship with Band-in-a-Box (or it would overwrite your file!). The file C:\bb\Data\pgshor­tc.txt for shortcuts supplied by PG Music. You can add your own shortcuts in a text file you make yourself and name C:\bb\Data\shor­tcut.txt.

PG Music CZ je sekce věnovaná hudebnímu software naší Kanadské společnosti PG Music Inc. Vlajkovou lodí mezi mnoha dalšími je program pro PC a MAC Band-in-a-Box

Naše společnost On-Line, s.r.o. je oficiálním dodavatelem všech produktů PG Music, Inc pro Českou a Slovenskou republiku