ChordPro Direktivy

#148
Syntaxe Popis
{title: …} nebo {t: …} Název skladby, který se zobrazuje v záhlaví a seznamu skladeb
{subtitle: …} nebo {st: …} Podtitulek, kde se obvykle uvádí autoři hudby, textů a interpreti (Rovněž zde uvádím rok případně Label). Tento podtitulek se rovněž zobrazuje v seznamu skladeb
{comment: …}nebo {c: …} Komentář uvnitř skladby, který se nejčastěji používá pro výrazné označení části skladby (INTRO, BRIDGE, OUTRO, VERZE, CHORUS, REFRAIN, SÓLO, VOKÁL …) Ale klidně také česky Sloka 1, Refrén, Předehra, Zakončení, Sólo a pod.)
{soc} nebo {eoc} Start nebo konec CHORUSu tj. samostatné části sKladby, která se většinou opakuje, podle počtu slok, nebo sól a pod. Chorus je potom odsazen zleva a na levém okraji má obvykle černý pruh pro zvýraznění.
{sot} nebo {eot} textová tabulatura zobrazená neproporcionálním písmem a bez zalomení
{define …} Tato značka se používá pro definici vlastních obratů akordů, které nejsou ve standardní sadě SongBook. Osobně je to pro mne jedna nejzajímavějších vlastností SongBook, že takto můžu definovat např pro konkrétní skladu své vlastní obraty akordů a to i různé pro hraní v polohách nebo včetně tzv. Slash Chords jako jsou např. G/B, kterým říkám basistovi, že v akordu G má hrát tón B.
Poznámka 1 k Define: {define CHord-Name Base-Fret String1 … String 6 }
Například akord G6/9 hraní v jazzu obratem jako v Gypsy swingu:
{define G69 0 3 × 2 4 3 x x}
Poznámka 2: Takto je možno nadefinovat třeba celou sadu akordů používaných např. v Gypsy Swingu, bu´d pro konkrétní skladu, nebo celou instalalci Vašeho SongBooku
# Řádek začínající znakem # se chápe jako komentář, který se při zobrazení skladby v režimu přehrávání nezobrazuje a je určen hlavně pro dokumentační,. licenční a evidenční účely autora transkripce
{tempo: …} Definuje rychlost rolování textu používanou pro tzv. auto-scrolling. Je možno použít odlišnou definici pro různá používaná zařízení např. takto: tempo-iphone,tempo-ipad nebo tempo-android. Přípustný interval je 1 – 400, kde 1 = 1s/pixel a 400 = 0,025s/pixel
{time: mm:ss} Použitelné pro (iOS/Android/Mac), určuje přesnou dobu skladby pro funkci auto-scrolling a to v závislosti i na zoomu obrazovky. V podstatě nahrazuje takto tempo skladby
{pause: …} Použitelné pro (iOS/Android/Mac), Pokud je tato značka umístěná na prvním řádku skladby, funkce auto-scrolling, čeká po počet zadaných sekund
{metronome: …} Použitelné pro (iOS/Android/Mac), definuje standardní tempo písničky (počet dob za minutu) pro potřeby zobrazení neb zvuku metronomu, výborné pro vizuální zobrazení tempa když není bubeník, který by přesné tempo naklepal
{key: …} Určuje tóninu skladby především pro transpozice, pokud není zadána použije SongBook první dostupný akord v textu, který ovšem nemusí být ten správný!
{capo: …} CAPO Indikuje použití kapodastru (tj. negativní transpozici, která se zobrazuje jako komentář) Pokud je hodnota = 0 je skladba bez kapodastru, Pokud = 2 umístí se Capo na 2. pražec a když je skladba v A dur zobrazjí se akordy, jako by byla v G dur.
{zoom: …} Umožňuje nastavit velikost zoomu (zvětšení nebo zmenšení písma) pro aktuální skladbu tj. odlišně od celkového nastavení v parametrech. I zde je možno ve skladbě napsat odlišené zoomy pro používaná zařízení např.: zoom-iphone, zoom-ipad, zoom-android. 1 je výchozí velikost zoomu (také v závislosti na velikosti nastaveného fontu)
{tag: …} Tag (Štítek, Značka), pro zatřídění skladby do různých štítků, podle kterých je následně možno skladby hledat a především fitrovat. Nabízí se celá řada použití, vzhledem k tomu, že každou skladbu můžete zařadit do různých štítků. Např. Hudební styl, Autor, Rok, a pod Osobně používám také např. na označení jako Naučit, Otextovat, Zpracovat,..
{instrument: …} Použitelné pro (iOS/Android/Mac), definuje a načte určený instrument pro akordové značky jen pro tuto skladbu (tj. odlišně od celkového nastavení)
 
{tuning: …} pouze pro IOS/ANdroid – nastavuje Ladičku pro tóninu
 
{musicpath: …} Cesta (souborová) k *.MP3 skladby, pokud ji chceme přehrávat současně se SongBook, Song Book bude hledat podle zadaného názvu ve stejném adresáři jako je uložena skladba
 
{new_page: …} pouze pro MAC – nastavuje konec stránky pro tisk na více stran
 
{define-instrument: …} pouze pro IOS/Android/MAC – definice akordu pro konkrétní hudební nástroj např. :

{define-guitar: D 0 × 0 0 2 3 2}
{define-ukulele_Ct: D 0 2 2 2 0}
 

Nikdy není dost aplikací pro práci s hudbou. Většina zde uvedených aplikací jsou berličky pro hudební nedouky a amatéry, kteří nemají hudební vzdělání a přesto umí špičkově hrát na svůj nástroj.

Zatím jsem nenašel hudební aplikaci, která by v portfoliu potřeb uměla vše a občas je třeba pátrat, zkoušet a zde se Vám pokusím nabídnout výsledky mých bádání Don Carlos, 10.9.2018