• Anotace: Karel Jačko 27.03.2020 22:00
  • Účel: Pozval mne kolega Marek Frnka ke spolupráci kolem SOUNDSLICE CZECH
  • Status: Prostudovat Samepage
  • Novinka: Zdarma pro školy viz zde

Proč vůbec používat kolaborativní software?

  • Jednoduše pro zvýšení produktivity týmu wink
  • V mnoha týmech je základem komunikace e-mail. Často bývá pouze jedním z mnoha oddělených pracovních nástrojů, což se negativně projevuje jak na produktivitě, tak na týmové interakci, o nákladech nemluvě.
  • Podobně je tomu s nástroji pro chatování a sdílení souborů. Informace jsou v nich dostupné izolovaně. Dobrá aplikace na skupinovou práci umí propojit jednotlivé nástroje v jeden celek, a tím ušetří uživatelům čas a peníze. Zatímco skvělá aplikace soustředí celý tým na jedno místo, kde všichni najdou přehledný a aktuální obraz celého projektu včetně všech podrobností.

Vítejte v Samepage


Karel Jačko: Postupně sem budu přidávat odkazy na články, které budu nově dolaďovat a usazovat do konečné podoby