2020-03-19 Jak jednoduše na online schůzky a školení s Google Meet (Radek Pohan na in)

#553

Karel Jačko: Postupně sem budu přidávat odkazy na články, které budu nově dolaďovat a usazovat do konečné podoby