003 Akordické značky v iRealPro

#493

ANOTACE

  • Autor: Ing. Karel Jačko 04.03.2020
  • Datum poslední změny: 04.03.2020
  • Věnováno: Vlastíkovi Kovaříkovi – mandolína Hot Jazz Šůtrs
  • Předmět: Akordické značky v aplikaci iRealPro (společně pro všechny verze operačních systémů (OSX, iOS, Android)
  • Zdroj: Úvodní skripta Konzervatoře JJ strana 22, které jsem v podstatě kompletně převzal a jen pro názornost a vlastní pochopení barevně zvýraznil, respektive doplnil o příklady a odkazy na jiná míst tohoto portálu

Akordické značky

Program iRealPro patří k nejužitečnějším hudebním aplikacím obecně používaným i mezi českými hudebníky. V projektu Akademie JZB patřeí práce s akordickými značkami k důležitým znalostem a dovednostem.

Pokud již máte prostudovánu obecnou terminologii probíranou v Akademii JZB v části Akordické značky – Akordy doporučuji se seznámit s touto kapitolou věnované speciálně psaní Akordických značek v programu iRealPro

Na obrázku níže je prostředí programu iRelPro pro MAC a iPadPro (klikněte na obrázek a přepínejte v plné velikosti), kde je možno na rozdíl od verzí pro iOS a Android zařízen rozložit si pracovní okna po ploše a využívát práce pomocí reálné klávesnice

První skladba – All Off Me