Akordické značky - Akordy v Soundslice

#494

ANOTACE

  • Autor: Ing. Karel Jačko 04.03.2020
  • Datum poslední změny: 04.03.2020
  • Věnováno: Vlastíkovi Kovaříkovi – mandolína Hot Jazz Šůtrs
  • Předmět: Jak psát akordy v programu Soundslice.com? Zde několik zajímavých postupů a videonávodů

Akordické značky v Soundslice

Jak psát akordy v programu Soundslice.com? Zde několik zajímavých postupů a video-návodů. Takové cvičení a pokusy může udělat v Soundslice, každý uživatel, který si zaregistroval bezplatný účet. Na rozdíl od nás platících diváků jen nemůže toto cvičení umístit do placených nebo i volně šiřitelných kurzů.

Dva video-postupy níže ukazují jak vytvořit z existujícího videa výukovou lekci, pro nácvik hry harmonického postupu hry na mandolínu použitelný např. ve skladbě Hungaria na konci části A1

  • První video je pro mandolinové akordy
  • Druhé pro doprovodnou kytaru

Akordické značky v Soundslice Hotovo